Hospitaler

Der er frit sygehusvalg – dvs. man kan med enkelte undtagelser bede om at blive henvist til et bestemt sygehus, enten fordi ventetiden dér er kortere eller fordi man af anden årsag ønsker det.

Generel information om sygehuse:
Sundhed.dk

Oplysninger om ventetider til undersøgelse og behandling kan fås på følgende hjemmesider:
Sundhedsstyrelsen
Region Midt