Praktisk info

Receptfornyelse:
Daglig på telefon kl. 08.30-12 og 13-14.00 (torsdag 9.00 – 12.00)
Eller under selvbetjening her på siden.

AKUT henvendelse:

 Hverdage 08-15 Egen læge 97 41 20 99
 Hverdage 15-16 Dagring (se nedenfor) 97 41 20 99
Hverdage 16-08 Vagtlæge 70 11 31 31
 Weekend og helligdage, hele døgnet Vagtlæge 70 11 31 31

Du bedes medbringe sundhedskortet hver gang.
Ved ændring i adresse eller tlf. nr. bedes du selv give os besked.

Telefontider:

Kl. 8-8.30:
Telefonen tages af lægerne, der er kø funktion.

Kl. 8.30-12 samt 13-14 (Torsdag 8.30-12):
I denne periode tages telefonen af praksissekretæren. Det er sædvanligvis ikke muligt at komme til at tale med lægen i denne periode, med mindre det drejer sig om noget alvorligt. Ellers kan lægen kontaktes via e-mail under selvbetjening her på siden hele døgnet rundt. Svar inden for max 5 arbejdsdage.

Kl. 15-16:
I denne periode henviser telefonsvareren til den læge i Holstebro, der har “dagringen”

Dagring:
I perioden mellem kl. 15 og 16 på hverdage skiftes de praktiserende læger i Holstebro til at tage sig af akut opståede sygdomstilfælde eller pludselig forværring af en allerede tilstedeværende sygdom. Alle andre henvendelser skal finde sted til egen læge i perioden hverdage mellem 8 og 15. De praktiserende læger har på skift “Dagringen” én uge ad gangen. Det oplyses på telefonsvareren, hvem man skal kontakte den pågældende uge. Efter kl. 16 på hverdage og i weekender og helligdage henvises til Lægevagten i Region Midtjylland.

Efter kl. 16, i weekender og på helligdage:
Telefonsvareren henviser til Region Midtjyllands Lægevagt.

På hverdage efter kl. 16, i weekender og på helligdage passes vagten af Region Midtjyllands Lægevagt, som kan kontaktes på telefonnummer 70 11 31 31 Det drejer sig kun om pludseligt opståede sygdomstilfælde, eller pludselig forværring i en allerede tilstedeværende sygdom. Receptfornyelser, samt tilfælde, der ikke haster henvises til egen læge.

På lægevagten udskrives IKKE recepter på morfinpræparater, sove- og nervemedicin. Recepter herpå udskrives KUN af egen læge. Al henvendelse til lægevagten foregår i første omgang telefonisk. Efter samtale med lægen aftales det om problemet kan klares med en lægelig rådgivning, en recept, der sendes til apoteket eller det er nødvendigt med en konsultation i lægevagtklinikken eller sygebesøg.

Konsultation
Normalt er der kun konsultation efter forudgående aftale. Ved bestilling af tiden spørger sekretæren om årsagen til henvendelsen. Ikke af nysgerrighed, men for at lægen kan være forberedt på hvad det drejer sig om samt sekretæren kan sætte den rigtige tid af til f.eks de mange forskellige forsikringsattester med mere.

Ved akut sygdom vil det normalt være muligt at få en tid samme dag.

Konsultationstiden er kl. 9 – 12 og igen fra kl. 13 – 15.15 (fredag til 14.15). Tirsdag og onsdag formiddag er der konsultation fra 07.30. Torsdag eftermiddag er der konsultation frem til kl. 16.00. De tidlige og sene tider forbeholdes personer, der pga. arbejdsforhold har specielt vanskeligt ved at komme til læge – job i anden by mm.

Der kan kun bestilles 1 konsultationstid pr. dag, hvor vi kan nå 1 problemstilling.

Sygebesøg
Sygebesøg finder sted efter aftale med lægen. Der kan foretages langt flere undersøgelser i klinikken end i hjemmet, hvorfor hjemmebesøg kun kommer på tale i de situationer, hvor sygdom eller alvorlig svækkelse ikke gør fremmøde i klinikken mulig.