Graviditetsundersøgelser

 

Graviditetsundersøgelse

Tillykke med din graviditet

Undersøgelse hos os foregår i henholdsvis:
Gravidtetsuge 8-10
Gravidtetsuge 25
Gravidtetsuge 32

Ring til sekretæren for tidsbestilling til 1. graviditetsundersøgelse (kan ikke bookes via selvbetjening).
Ring gerne i god tid, da der i perioder kan være lange ventetider på ikke akutte konsultationer.

Anbefalinger til dig, der er gravid eller påtænker at blive gravid fra Sundhedsstyrrelsen
Læs også mere i patienthåndbogen. 
Gravid – mens du venter-app
Min baby – det første år

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Uønsket graviditet
Det er vigtigt med en afklaring hurtigst muligt så der er længst mulig tid til at overveje, om graviditeten skal gennemføres eller der skal foretages abort. Der skal foretages en graviditetstest og en gynækologisk undersøgelse. Hvis der er gået under 12 uger fra den første dag i den seneste menstruation er det muligt at få foretaget en abort. Der skal da underskrives en formel anmodning, som skal vedlægges henvisningen til sygehuset. Er man under 18 år skal anmodningen underskrives af en af forældrene eller eventuel en værge. Hvis de 12 uger er overskredet kan der kun under specielle omstændigheder foretages abort.

Ønsket graviditet
Her “haster” det ikke helt så meget, men en vis utålmodighed med henblik på at få fastslået en graviditet og beregnet det forventede tidspunkt for fødslen er naturligvis forståeligt. Du kan indlevere en urinprøve til sekretæren til en graviditets test. Viser den “+graviditet” aftales der de næste tider. Det er en tid ved en af vores behandlere, hvor vi afsætter ekstra tid til udfyldelse af svangre- og vandrejournalen. Ring derfor i god tid (gerne så snart du opdager du er gravid), så vi har mulighed for at finde tider ved den behandler du ønsker at gå ved.
Blodprøverne tages normalt først efter 8. graviditetsuge, da de skal anvendes til at beregne risikotallet ved evt. nakkefoldsscanning. Hvis denne ønskes, udføres den på svangreafdelingen i 11-14. graviditetsuge.

Nakkefoldsskanning + booking til det
Alle gravide får tilbudt en vurdering af risikoen for Downs syndrom (trisomi 21) hos fosteret. Undersøgelsen består af en blodprøve fra dig(doubletest) og en skanning af fosteret (nakkefoldsskanning). Tilsammen kan disse to undersøgelser, når de kombineres med din alder, finde omkring 90 % af fostrene med Downs syndrom.
Downs syndrom skyldes oftest et ekstra kromosom 21. Det er den hyppigste medfødte årsag til psykisk udviklingshæmning. Downs syndrom indebærer et karakteristisk udseende og hos en del desuden misdannelser (hyppigst af hjertet og mave-tarm-kanalen) og andre problemer, eksempelvis med synet. Du kan finde mere information om Downs syndrom på Landsforeningen Downs Syndroms hjemmeside her
Før du får foretaget nakkefoldsskanning og doubletest, er det vigtigt, at du føler dig godt informeret. Det er svært at forholde sig til, hvad risiko for Downs syndrom hos dit foster betyder. Du bedes derfor læse denne information, der er udarbejdet af  fødeafdelingen Hillerød Hospital med enkelte tilføjelser fra os.

Nakkefoldsskanning
Alle fostre har i den tidlige graviditet en væskeansamling i nakkeregionen, som kaldes nakkefolden. Hos fostre med Downs syndrom er denne nakkefold oftest mere udtalt end hos raske fostre. Tykkelsen af nakkefolden kan altså være med til at belyse risikoen for, at fosteret har Downs syndrom. Nakkefolden kan måles ved ultralydsskanning i perioden fra 11 uger + 2 dage til 13 uger + 6 dage.

Doubletest
Doubletesten er en blodprøve, som måler koncentration af to stoffer, der dannes i moderkagen. Niveauet af de to stoffer er oftest anderledes i graviditeter, hvor fosteret har Downs syndrom. Blodprøven bliver taget hos os i perioden 8+1 uger til 13 uger, typisk i forbindelse med 1. svangerundersøgelse.  Det er vigtigt, at prøven er taget, inden du kommer til nakkefoldsskanning, så de på obstetrisk afdeling har resultatet og kan give dig den endelige risikoberegning ved skanningen.

Risikovurdering
Nakkefoldens tykkelse og doubletesten indgår sammen med din egen alder i den samlede risikovurdering. Undersøgelserne giver ikke et endeligt ja/nej svar, men viser kun, hvor stor risikoen for at få et barn med Downs syndrom er, og om du skal tilbydes yderligere undersøgelser.