Influenzavaccination

Privat Influenzavaccination:
Inklusiv vaccinationshonorar  kr. 350,-.

Tidsbestilling: ring til sekretæren, da vi vaccinerer på bestemte dage og tidspunkter.

Gratis influenzavaccination: OBS ny influenza periode fra 2019
Den 1. november markerer begyndelsen af influenzasæsonen  og dermed også lanceringen af det gratis tilbud om influenzavaccination til visse persongrupper. Tilbuddet gælder fra 1/11 til 15.01.
Ifølge Bekendtgørelse om gratis influenzavaccination til visse persongrupper af 4. september 2013, har følgende personer med bopæl i Danmark ret til gratis influenzavaccination:

 • Personer, der på vaccinationstidspunktet er fyldt 65 år
 • Førtidspensionister
 • Kronisk syge med følgende lidelser, efter lægelig vurdering:
  – kroniske lungesygdomme
  – hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk)
  – diabetes 1 eller 2
  – medfødt eller erhvervet immun defekt
  – påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
  – kronisk lever- og nyresvigt
  – andre kroniske sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko
 • Svært overvægtige (vejl. BMI > 40) efter lægelig vurdering
 • Personer med andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko
 • For gravide i 2. og 3. trimester gælder gratis vaccination dog fra 1. november og til udgangen af februar måned.
 • Husstandskontakter til svært immunsupprimerede patienter (medfødt eller erhvervet immundefekt) efter lægelig vurdering.