Covid-19, influenza- og pneumokokvaccination

 

Vaccination mod covid-19https://www.sst.dk/da/corona/Vaccination

– Alle på 50 år og derover
– Personer under 50 år i øget risiko for et alvorligt forløb
– Personale i sundheds- og plejesektoren samt dele af socialområdet med tæt kontakt til patienter i øget risiko
– Pårørende til personer i særlig øget risiko
– Gravide

Vaccination mod influenzahttps://www.sst.dk/da/Influenza

– Alle på 65 år og derover
– Gravide i 2. og 3. trimester
– Børn på 2-6 år
– Personer med visse kroniske sygdomme.
– Sundheds- og plejepersonale
– Førtidspensionister

Ang. influenzavaccination til børn:
Børn mellem 2-6 år tilbydes influenzavaccination.
Børn der sidste år fik 2 vacciner mod influenza, skal i år kun have en enkelt vaccination.
Børn der ikke tidligere er influenzavaccineret, skal have 2 vaccinationer med mindst 4 ugers mellemrum.

Vaccination mod pneumokoksygdomhttps://www.sst.dk/da/Pneumokokvaccination
(tilbydes hvert 6. år i forhold til den enkelte person)

– Personer over 65 år
– Personer med særlige kroniske sygdomme
– Svejsere

Tidsbestilling via sekretæren, da vi vaccinerer på bestemte dage og tidspunkter.

Selvbetalere samt personer, der ikke er patienter i vores praksis, henvises til private tilbud, f.eks. byens apoteker eller vacciner.dk.