Attester

En “lægeattest” er ikke et entydigt begreb. En lægeattest betyder blot en attest, som er udfærdiget af en læge. Der findes et meget stort antal attester – eksempler herpå er attester i forbindelse med sygemelding, invaliditet, pensionsansøgning, ansættelse, forsikringstegning, voldstilfælde, dødsfald, fritagelse for brug af sikkerhedssele, tvangsindlæggelse, ophold på boreplatforme…

Afhængig af lovgivning og aftaler skal der anvendes specielle attester eller attesten kan udføres som en såkaldt “fri attest”, hvor lægen ikke udfylder bestemte rubrikker, men kort redegør for en lægelig vurdering af situationen.

Almindeligvis betales lægeattesten af “rekvirenten”, dvs. den instans, der har udbedt sig erklæringen (f.eks. betaler arbejdsgiveren for en sygemelding). Andre gange er det patienten, der betaler, selv om det er en anden der har rekvireret erklæringen (f.eks. anmodning om attest til fritagelse for brug af sikkerhedssele).

Tidsbestilling til attester skal bookes via sekretæren.

Sygemelding
Ved behov for attest i forbindelse med sygdom er reglerne ændret fra efteråret 2009.
Der laves mulighedserklæring  side 1 i samarbejde med arbejdsgiveren. Derefter tid ved lægen, hvor I sammen udfylder side 2.

Dagpengeattest
Arbejdsgiveren betaler for de første 14 dages sygemelding, derefter overtages betalingen af kommunen. Når dette sker fremsender Socialforvaltningens dagpengeafdeling attest til den sygemeldte. Når attesten modtages kontaktes klinikken for at afgøre om der skal udføres en konsultation med fremmøde eller om attesten blot kan overgå til videre ekspedition af lægen, f. eks. i de tilfælde hvor der fra lægevagt, speciallæge eller sygehus findes tilstrækkelige oplysninger til at erklæringen kan udfærdiges eller om du skal kontakte lægen i vores telefontid for uddybende oplysninger.

Helbredsattest til forsikringsselskab
I forbindelse med oprettelse af en livsforsikring eller lignende er det en større attest og tager længere tid. Lægen skal anføre oplysninger om tidligere sygdomme og indlæggelser. Der skal foretages en undersøgelse af hele kroppen, dog ikke underlivsundersøgelse. Der foretages en undersøgelse af urinen og en synsundersøgelse, hvorfor eventuelle briller skal medbringes.

Ansøgning om medicintilskud
Egen betaling, pris: 200,- kr.

Ring til sekretæren for booking af tid til den ønskede attest.