Attester

En “lægeattest” er ikke et entydigt begreb. En lægeattest betyder blot en attest, som er udfærdiget af en læge. Der findes et meget stort antal attester – eksempler herpå er attester i forbindelse med sygemelding, invaliditet, pensionsansøgning, ansættelse, forsikringstegning, voldstilfælde, dødsfald, fritagelse for brug af sikkerhedssele, tvangsindlæggelse, ophold på boreplatforme…

Afhængig af lovgivning og aftaler skal der anvendes specielle attester eller attesten kan udføres som en såkaldt “fri attest”, hvor lægen ikke udfylder bestemte rubrikker, men kort redegør for en lægelig vurdering af situationen.

Almindeligvis betales lægeattesten af “rekvirenten”, dvs. den instans, der har udbedt sig erklæringen (f.eks. betaler arbejdsgiveren for en sygemelding). Andre gange er det patienten, der betaler, selv om det er en anden der har rekvireret erklæringen (f.eks. anmodning om attest til fritagelse for brug af sikkerhedssele).

Ansøgning om medicintilskud
Egen betaling, pris: 200,- kr.

Ring altid til sekretæren for booking af tid, når det drejer sig om attest.