Motorattester

Motorattester/kørekort:

OBS! nye regler fra 01.07.2017.
Der er ikke længere krav om lægeerklæring ved gruppe 1, dog kræves der stadig lægeerklæring hvis man har fået kørekort med tidsbegrænsning på grund af f.eks. sygdom som diabetes.

Læs om reglerner vedrørende kørekort ved at trykke på nedenstående link:
Vejledning ang. kørekort

1152188_frame_on_eye_chartPriser:
Helbredsattest ved udstedelse af kørekort koster 450,- kr, hvis du er 70+.
Er du under 70 år koster attesten incl. moms 400,- kr.
Betaling:  Vi er kontantløs klinik, modtager MobilePay og Dankort (ej mastercard/debetkort).

Lægeattesten må højst være 3 måneder gammel ved indlevering.
Lægeattest til kørekort skal udfærdiges af egen læge – hvis ikke skal der på attesten anføres en fyldestgørende grund hertil. Blanketten til attesten findes hos lægen. Personen, der skal have kørekort skal selv udfylde side 1 på attesten i klinikken. Lægen udfylder de øvrige sider efter undersøgelsen.

Personer, der anvender briller (ikke læsebriller) skal medbringe disse ved lægeundersøgelsen og/eller kontaktlinser (obs. at der skal laves synstest både med og uden briller/linser).
Personer, der skal have kørekort til gruppe 2 (se nedenfor) skal medbringe meddelelse fra optiker eller øjenlæge om brillernes/kontaktlinsernes styrke. Attesten betales af personen selv.

Der er to grupper af kørekort:
Gruppe 1: Kategori A (motorcykel) Kategori B (almindelig bil) Kategori B/E (almindelig bil med stort påhængskøretøj) Førere af traktor/motorredskab.
Gruppe 2 Kategori C (lastbil) Kategori D (bus) Kategori C/E (lastbil med påhængskøretøj) Kategori D/E (bus med påhængskøretøj) Almindelig bil, der anvendes til personbefordring (taxa, redningskorps mm) Kørelærere

Synskravene i gruppe 1:
Synsstyrken på bedste øje skal være mindst 6/12 = 0.5. På det dårligste øje er intet krav, dog skal motorcyklister hvis syn på dårligste øje er under 6/24 = 0.25 bære beskyttelsesbriller under kørslen. Hvis personen kun har ét øje skal synsstyrken på dette øje være mindst 6/10 = 0.6 Der er ingen krav til styrken af briller eller kontaktlinser

Synskravene i gruppe 2:
Synsstyrken på bedste øje skal være mindst 6/7.5 = 0.8. På det dårligste øje 6/12 =0.5. Hvis der kun er ét fungerende øje kan der ikke opnås kørekort i gruppe 2. Styrken på briller skal være mellem +/- 8 Dioptri. Ved brug af kontaktlinser er der ingen krav.

Hvor længe gælder kørekortet?
Erhvervsmæssig personbefordring eller fører af D eller D/E:
Opnåeligt fra det fyldte 21. år. Skal fra 50 års alderen fornyes hvert 5. år. Fra 70 års alderen fornyelse som for de øvrige.

Øvrige:
Alle nyere erhvervet kørekort skal fornyes hver 15. år, dog skal enkelte billister have kortet fornyet når de bliver 70 år. Alle kørekort skal fornyes via Borgerservice.

I øvrigt:
Kørekortet kan opnås fra det fyldte 17. år (Traktor og motorredskaber dog fra 15 år).
Vigtigt at du sætter kryds ved de kategorier du allerede har, hvis du f.eks kommer for at få lægeerklæring til motorcykel, da de ellers bortfalder.